Want to study in DK?

Information for Danes living abroad

Fra verdensborger til dansk student

Are you or your children going to efterskole/højskole? Getting a Danish high school exam? Going to do studies in Denmark?

Come for more information about how to go about it!

Wednesday August 1st you get a unique chance to learn more about entering the Danish education system as in international Dane. 

Louise from studieklar.nu invites you for an interesting afternoon where your family can get your future plans on track and get a first hand impression of the højskolelife in the beautiful surroundings of Vejle.

Louise Mellquist is a Danish student councellor living in Dubai who specialised in helping international Danes get ready for the Danish education system through the company Studieklar. A stay at a højskole in Denmark can be a great start before enrolling in schools or universities in Denmark.

Programme of the day:

Kl. 13.30 – Welcome to all

Kl. 13.45 – Louise gives a talk for the youngsters while Dina from Vejle Idrætshøjskole/Vejle Idrætsefterskole will give the parents a tour of the schools.

Kl. 14.45 – Break with coffee and cake.

Kl. 15.00 – Louise gives a talk for the parents while Dina from Vejle Idrætshøjskole/Vejle Idrætsefterskole will give the youngsters a tour of the schools.

Kl. 16.00 – Thanks and goodbye.

De unge

Med de unge vil Louise fokusere på de forskellige faktorer, som de skal overveje, inden de vælger uddannelse; hvor, hvornår, hvordan og hvorfor. Desuden vil hun skabe et overblik over muligheder og fordele ved at vælge hhv. udlandet og Danmark som sin skole/uddannelsesbase. Oplægget for de unge er relevant for unge fra ca 12 år og opefter.

Forældrene

I oplægget til forældrene vil Louise blandt andet give et overblik over forskellene på de forskellige skolesystemer med henblik på, hvornår det er hensigtsmæssigt at skifte til et dansk system. Louise rådgiver om, hvordan man kan åbne mulighederne for ens teenager i forhold til at vælge uddannelse, hvilke krav, der stilles samt giver et indblik i love og regler. Louise vil selvfølgelig også besvare alle de spørgsmål, I sidder med.

Louise glæder sig til at møde både unge og voksne udlandsdanskere i Vejle og høre, hvilke tanker I gør jer om uddannelsesvalg.

Praktisk info

Oplægget henvender sig primært til jer, som familie, hvor børnene er 12+ og som overvejer, at de unge skal i dansk folkeskole, på efterskole/højskole, have en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i Danmark.

Har du ikke børn, der er gamle nok til at forholde sig til det, men selv ønsker at være forberedt på fremtidens store beslutninger, kan du deltage som forældre uden børn.

Sted: Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, Danmark.

Tid: Onsdag den 1. august 2018, kl. 13.30 – 16.30   

Pris: Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding.