Idrætspsykologi og teamplayer

Kan du, hvad du vil? Udnytter vi vores fulde potentiale? Spørgsmålene er omdrejningspunktet for faget. Indenfor flere sportsgrene antager man, at op imod 90 % af præstationen afhænger af den mentale del. Gennem teori undersøger vi, hvordan vi egentligt handler, når det går godt og skidt. Både med fokus både på den individuelle mentalitet og i skabelsen af et velfungerende hold. Personligt arbejder du med at spore dig ind på hensigtsmæssige tanker og følelser samt med at forstå og sætte dine personlige styrker i spil på et team. Evner, som kan være afgørende, så du ikke er i vejen for din egen eller holdets succes.

Jesper om idrætspsykologi og teamplayer

Jeg tror, at alle har et potentiale, som ligger og venter på at blive forløst. Man skal ikke først beskæftige sig med idrætspsykologi, når resultatet ikke står mål med forventningerne. "Jeg var alt for nervøs" - og "jeg kunne ikke holde fokus" hører fortiden til. Jeg har stor erfaring med at få koblet det fysiske med det mentale område - og har masser erfaring qua mit psykologistudie og idrætskarriere.