Faget handler om dig og din gennemslagskraft - din personlige power.

Hvordan du sælger dig selv bedst til fx en jobsamtale? Hvordan du bliver i stand til at stå foran en større forsamling? Hvordan du laver et godt oplæg eller holder en god tale? Faget handler også om at lære sig selv bedre at kende, både de gode/positive og mindre gode/mindre positive sider. Vi arbejder med coaching teknikker, elementer fra positiv tænkning/positiv psykologi. Vi lærer, at et nej nogle gange kan være lige så godt som et ja. Kort fortalt, i faget personlig power kommer du rundt om mange teknikker, redskaber og gør dig erfaringer, som gerne skal gøre dig i stand til at klare dig bedre i forskellige fremtidige situationer.

Personlig udvikling med fokus på power!

Personlig power er både for dig, der allerede kan holde oplæg, kender styrker og svagheder ved dig selv eller allerede har arbejdet med positiv tænkning og ansøgninger, men ønsker at videreudvikle dine kompetencer. Med faget er i lige så høj grad også til dig, som gerne vil lære at arbejde med disse ting, dig som gerne vil kunne stå foran en større forsamling og som gerne vil lære at stole mere på dig selv, og som har mod på at arbejde med dig selv

I personlig power bliver din personlighed og fremtoning udfordret. Der arbejdes med mange elementer som tilsammen udgør din power - bl.a. udstråling, kropssprog og argumentation. Dette gør vi gennem øvelser og rollespil.

Du lærer at holde et godt oplæg og turde stå foran en forsamling. Vi arbejder seriøst med at forbedre dine præsentationsteknikker, og du kan blive filmet og få feedback, når du holder oplæg.
Fællesskabet er et nøgleord når vi snakker selvudvikling, og det at have en gruppe man kan være tryg i og udvikle sig i, er et væsentligt og vigtigt fokus. Det lykkes vi blandt andet med gennem teambuilding og samarbejde i vores udvikling og eget fokus.

Vi laver øvelser, der træner koncentration, din evne til at lytte, gør dig opmærksom på, hvem du selv er og hvordan din væremåde påvirker - og opfattes af andre. Vi taler også om stress og dårligt selvværd. Vi benytter personlighedstest, så vi lærer os selv og hinanden bedre at kende og ikke mindst lærer, at vi er forskellige individer. Det, der er rigtigt for dig, er måske ikke det, der er rigtigt for mig. Vi øver os i at sige fra og til, og vi øver os i at kunne skelne positive og negative ting ad. 

Vi arbejder med målsætning, hvor du lærer coachingteknikker til at kunne coache dig selv eller dine venner til at nå dit/deres mål.

Personlig power giver dig redskaber, som du kan tage med på din videre vej i livet.

Thea om personlig power og teambuilding

”Det er muligt at vælge, men det er ikke muligt at lade være med at vælge. Jeg kan altid vælge, men jeg må vide, at vælger jeg ikke, så vælger jeg alligevel.” - Sartre

Sartres citat passer perfekt på det her fag, for her tager vi stilling til, hvad vi vil med vores liv. Det handler om at turde selv og konfrontere sig selv. Jeg elsker at være med i processen, når eleverne lærer mere om sig selv.