Faget er forbeholdt elever, der i forvejen har været elev et semester på skolen.

Her vil I lære at planlægge og afvikle projekter og større arrangementer. Vi arbejder med forskellige teambuildingsøvelser; hvad kan de bruges til? Hvordan skal man præsentere dem og hvordan følger man op på dem?

Som teambuilder er det dig, som får tingene til at ske.

Instruktør og teambuilder. Hvad indebærer det?

  • Udvikling og afvikling af projekter både internt og eksternt. Eksempler kunne være: Adventuretur, teambuildingforløb, aftenarrangementer, oplevelsesdag for børn og unge, idrætsdag for udviklingshæmmede, idræt for mennesker med anden etnisk baggrund, idrætsdag for gymnasieklasser, teambuildingsforløb for et større firma og andet.

Skemaet og hverdagen

  • Du får 10 lektioners undervisning om ugen i 'instruktør og teambuilder'. Herunder projektledelse, coaching, kommunikation og samarbejde, ideudvikling og målsætning, pædagogik og didaktik samt foreningslære.
  • Du indgår på lige fod med skolens andre elever i skolens øvrige fag.
  • Du er igangsætter for skolens øvrige elever.

Hvorfor er det noget for mig?

  • Proaktivistuddannelsen. Certificeret af DIF og VIH
  • Adventureture
  • Redskaber og erfaringer med at gå fra ide til handling
  • Udvikling af sociale og personlige kompetencer
Mika om teambuilder & instruktørlinjer+

For mig er det vigtigt at være med til at udvikle den enkelte elev fra at være igangsætter af aktiviteter til projektleder, det er en fantastisk proces. På Instruktør og teambuilder kommer vi helt ned i dybden med tingene og får projekterne til at lykkes.

Thomas om teambuilder & instruktørlinjer+

Jeg lægger stor vægt på at åbne rygsækken og fylde så mange værktøjer som muligt i den, der kan være med til at lette opgaver for den enkelte i fremtiden. Her mener jeg i alle livets udfordringer, studie, arbejde og privat liv. Dette med stor vægt på positivitet og overskud i hverdagen. For mig handler det bl.a. om at udnytte alle ressourcer bedst muligt - men også kende sine grænser. Vi træner altså i at gå helt til kanten. Allervigtigst er det, at man kommer med drive.

Du kan få Teambuilder & Instruktørlinjer+ på disse kurser