Mentorordning og indsats for elever uden ungdomsuddannelse

Mentorordning og indsats for elever uden ungdomsuddannelse

Vejle Idrætshøjskole yder en særlig indsats for elever mellem 17½-25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Kontakt skolen for at høre mere om, hvordan vi specifikt kan hjælpe dig. 

Mentorordning

Vi tilbyder et afklarende og udviklende mentorforløb for dig med et højskoleophold som en del af din uddannelsesplan.

Afklaring og læring er afhængig af faglige, personlige og sociale kompetencer. Med primær fokus på personlige og sociale kompetencer ønsker vi at give dig det løft, som sikrer, at du kan gennemføre en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. 

På Vejle Idrætshøjskole har vi desuden fokus på din kropsbevidsthed og sundhed, som er et fundament for øget selvværd og selvtillid.

Forløbet som mentor-elev

Du vil få tilknyttet en højskolelærer som mentor. Din mentor vil støtte og vejlede dig i forhold til at opnå de mål, som står i uddannelsesplanen. I samarbejde med din mentor udarbejder du en aftale for dit forløb på skolen. Følgende områder vil som udgangspunkt indgå i dit forløb:

  • Hvilke kompetencer mangler eller ønskes forbedret for dig, før du kan begynde og gennemføre en fremtidig uddannelse?
  • Hvordan kan du udvikle de konkrete kompetencer, og hvem kan hjælpe dig?
  • Findes der øvrige begrænsninger i forhold til dine muligheder for opstart af uddannelse eller læreplads?
  • Opfølgning på indgåede aftaler
  • Evaluering og formidling

Vejle Idrætshøjskoles forudsætninger

Vejle Idrætshøjskole har igennem flere år haft strukturerede forløb med eksistentiel- og erhvervsrettet vejledning med alle skolens elever. Forløbene har primært været fokuseret på at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer. I opholdets opstartfase har hver elev helt konkret fastsat en personlig målsætning for deres ophold i samarbejde med lærerne. Udgangspunktet er, at eleven gennem samtale finder frem til en målsætning, som udfordrer den enkelte elevs personlighed og personlige kompetencer. Disse målsætninger bliver fulgt op via en midtvejssamtale og en afsluttende samtale og desuden af uformel og formel kontakt i hverdagen. 

De fleste af Vejle Idrætshøjskoles lærere har gennemført mentorkursusforløb, som klæder dem på til at varetage opgaven som mentor. Desuden har de engagement og erfaring fra arbejdet med højskoleelever, som kan være afgørende for det gode mentorskab. 

Kontakt os

Kontakt os på 7582 0811, hvis du er interesseret i et højskoleophold og ikke har en ungdomsuddannelse. Vi kan hjælpe med at planlægge et ophold, som passer netop til dig. 

Der er også mulighed for støtte til betaling af højskoleopholdet, hvis man ikke har en ungdomsuddannelse.