Fagene 'Test og Træning' og 'Sportsjournalistik' i nyt samarbejde om 'VIH SportsLab'

Fagene 'Test og Træning' og 'Sportsjournalistik' i nyt samarbejde om 'VIH SportsLab'

De to kompetencelinjefag på Vejle Idrætshøjskole Test og træning og Sportsjournalstik har i den seneste periode indgået et samarbejde omkring produktionen af 'VIH SportsLab'. Formatet kommer til at ligne det velkendte 'SportsLab' program på TV2, hvor myter undersøges, topatleter testes og der frembringes ny viden omkring sportens fascinerende verden.

Eleverne på Sportsjournalistlinjen er ansvarlige for tilrettelæggelse og final cut, mens eleverne på Test og Træning-linjen vil udføre de forskellige test og agere eksperter, der bidrager med viden omkring de fysiologiske processer, som ligger til grund for testresultaterne.

Lige nu arbejdes der hårdt og vi glæder os til resultatet.