Job: Vil du være underviser på vores nye sommerkursus?

Job: Vil du være underviser på vores nye sommerkursus?

I sommeren 2020 udbyder Vejle Idrætshøjskole i samarbejde med Elevforeningen på VIH et nyoprettet sommerkursus. Kurset kaldes ’Når jeg bliver til VIH’ og kører fra 25. juli til 31. juli 2020.

Ideen er at skabe et kursus, hvor deltagerne på én uge vil opleve (eller genopleve) stemningen og aktiviteterne fra VIH’s lange kurser i koncentreret sommerversion. Inden kurset skal deltagerne vælge sig ind på undervisningsforløb fordelt på moduler, som de følger hele ugen.

Højskolen og Elevforeningen står for ledelsen af kurset, men som tidligere elev på højskolen har du en unik mulighed for at byde ind med inspirerende undervisning i løbet af ugen. Vi søger nemlig undervisere, som kan varetage undervisningen på hvert modul.

 

Som underviser har du stor indflydelse på dit modul – dog under visse rammer:

  • Modulet er et undervisningsforløb på 4 x 3½ timer. Derudover er der en intro og outro på 1½ time. I alt er det altså 15 timers undervisning i modulet i løbet af ugen. Desuden skal du påregne planlægningsmøder med kursusledelsen i løbet af foråret 2020.

  • Undervisningen skal tage udgangspunkt i Vejle Idrætshøjskoles rammer, faciliteter og udstyr.

  • Indholdet i modulet kan i princippet være hvad som helst. Et væsentligt kriterium er naturligvis, at du forventer, at nogen vil vælge at få undervisning i netop dit emne. Eksempler kan være idræt, outdoor, friluftsliv, musik, skuespil eller andet, du brænder for. 

  • Undervisningen i modulet skal perspektiveres i forhold til hovedsigtet i højskoleloven, som handler om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Undervisningen skal således skabe refleksion, perspektiv eller diskussion, der rækker udover idrætten.

Ud over modulet forventes du i løbet af ugen at byde ind med 3 timers fælles undervisning, fx morgensamling, debat, fællesidræt eller valgfag. Dette aftales med kursusledelsen, hvis dit modul bliver valgt som del af indholdet.

 

Din ansøgning

Du skal skrive en ansøgning, der 

  • indeholder din motivation for at undervise på kurset

  • begrunder, hvorfor netop dit modul skal blive en del af kurset

  • beskriver indhold og rammer for dit modulforløb 

  • beskriver dine tanker om rekruttering af deltagere på dit modul

Desuden medsender du et CV.

 

Vilkår

Som modulunderviser kommer du gratis med på kurset, og du får et honorar på 3000 kroner. Du kan overnatte og spise på skolen i løbet af kurset.

Ansøgningsfrist er 21. november. Ansøgning eller spørgsmål sendes til ole@vih.dk.