Oplæg om studier for udlandsdanskere

Fra verdensborger til dansk student

Skal dine børn på efterskole/højskole, have en dansk ungdomsuddannelse eller en dansk videregående uddannelse så kom og hør, hvordan I gør det bedst!

Onsdag den 1. august har I en helt unik mulighed for at blive klogere på jeres børns fremtid. Bor I i udlandet, men overvejer enten at flytte hjem sammen eller sende jeres danske teenagere tilbage i det danske uddannelsessystem alene, så kom og hør, hvordan I gør det bedst.

Louise fra Studieklar inviterer sammen med Dina fra Vejle Idrætshøjskole til en spændende eftermiddag, hvor I som familie både får styr på fremtidsplanerne og får et indtryk af højskolelivet i de skønne omgivelser i Vejle.

Louise Mellquist er dansk studievejleder, bosat i Dubai og har specialiseret sig i at hjælpe udlandsdanske unge tilbage til det danske uddannelsessystem gennem firmaet Studieklar. Et højskoleophold kan være en helt fantastisk start på at tage en uddannelse i Danmark og på denne dag giver vi jer indblik i begge dele.

Dagens program:

Kl. 13.30 – Velkomst

Kl. 13.45 – Louise holder oplæg for de unge, mens Dina giver forældrene en rundvisning på Vejle Idrætshøjskole/Vejle Idrætsefterskole.

Kl. 14.45 – Pause med kaffe og kage.

Kl. 15.00 – Louise holder oplæg for forældrene, mens Dina giver de unge en rundvisning på Vejle Idrætshøjskole/Vejle Idrætsefterskole.

Kl. 16.00 – Fælles afslutning.

De unge

Med de unge vil Louise fokusere på de forskellige faktorer, som de skal overveje, inden de vælger uddannelse; hvor, hvornår, hvordan og hvorfor. Desuden vil hun skabe et overblik over muligheder og fordele ved at vælge hhv. udlandet og Danmark som sin skole/uddannelsesbase. Oplægget for de unge er relevant for unge fra ca 12 år og opefter.

Forældrene

I oplægget til forældrene vil Louise blandt andet give et overblik over forskellene på de forskellige skolesystemer med henblik på, hvornår det er hensigtsmæssigt at skifte til et dansk system. Louise rådgiver om, hvordan man kan åbne mulighederne for ens teenager i forhold til at vælge uddannelse, hvilke krav, der stilles samt giver et indblik i love og regler. Louise vil selvfølgelig også besvare alle de spørgsmål, I sidder med.

Louise glæder sig til at møde både unge og voksne udlandsdanskere i Vejle og høre, hvilke tanker I gør jer om uddannelsesvalg.

Praktisk info

Oplægget henvender sig primært til jer, som familie, hvor børnene er 12+ og som overvejer, at de unge skal i dansk folkeskole, på efterskole/højskole, have en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i Danmark.

Har du ikke børn, der er gamle nok til at forholde sig til det, men selv ønsker at være forberedt på fremtidens store beslutninger, kan du deltage som forældre uden børn.

Sted: Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, Danmark.

Tid: Onsdag den 1. august 2018, kl. 13.30 – 16.30   

Pris: Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding.