Positive udsigter for svømmesøen

Positive udsigter for svømmesøen

Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole har netop gennemført licitationsrunde på projektet Outdoor AquaScape, som vil udvide mulighederne for udfoldelse i Nørreskoven for Vejles borgere.

”Vi har nu gennemgået buddene fra licitationsrunden. Det ser positivt ud”, siger forstander på Vejle Idrætshøjskole Ole Damgård.

Han venter dog med at have armere helt oppe over hovedet. Forud for de kontrakter, som skal ligge til grund for igangsættelsen, ligger nemlig stadig nogle forhandlinger med entreprenører.

”De, der har fulgt os på sidelinjen, vil vide, at der har været en længere proces for at få diverse ’knaster’ ryddet af vejen og alle hjørner af projektet til at passe sammen med planen,” siger Ole Damgård.

Projektarbejdet har budt på udfordringer med at få de økonomiske ender til at hænge sammen, så budget og omkostninger går op i en højere enhed. Det krævede bl.a. en ny licitation, da første runde på flere områder kun gav ét bud. Som firstmovere har arbejdet desuden handlet om at indhente tilladelser til badets særlige rensningsproces. Og især det indledende arbejde er gået med at tilpasse projektet, så borgere og foreninger i Vejle også kan få gavn af de nye faciliteter, uden at forstyrre hverdagen for elever og kursister på idrætsskolerne.

”Selvom vi dog stadig ikke kan melde helt klart ud, hvornår projektet kan igangsættes, så er det gode nyheder for alle de, der glæder sig til de nye faciliteter med svømmesø, sauna og MTB-faciliteter på Vejle Idrætsskoler”, slutter forstanderen.