Udbud Outdoor AquaScape

Udbud Outdoor AquaScape

Outdoor aqua scape vih

Outdoor aqua scape vih

I efteråret 2017 ønsker Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole at anlægge et nyt, unikt mødested og aktivitetsunivers på skolernes udendørs område – Outdoor AquaScape. Området centreres omkring skolernes friluftsbassin fra 1957, som omdannes til en moderne, bæredygtig ferskvandssvømmesø med biologisk rensning via filtre og planter – dvs. uden brug af kemikalier.

Foregangsprojekt på flere områder

Ideen er at sætte nye standarder for udendørs aktivitet og ”smelte” området sammen med den omgivende skov for derved ska­be synergi med skovens aktivitetsmuligheder. Området er udviklet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og anlægges i et indbydende æstetisk og arkitektonisk design, som vil appellere til mange forskellige brugergrupper.

Faciliteterne åbnes op til brug for offentligheden og vil skabe opmærksomhed som et foregangsprojekt for offentligt/privat samarbejde, for bæredygtig omlæggelse af friluftsbade og som et unikt sted for udeoplevelser og udendørs aktivitet.

Om udbuddet

Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole udbyder ombygning og modernisering af udendørs svømmeanlæg, etablering af biologisk rensningsanlæg og nedlæggelse af klorrenseanlægget, etablering af nye bade - og svømmefaciliteter.

Byggeriet vil modernisere det eksisterende svømmebad og skal tilgodese nye sportsgrene relateret til svømmeanlægget og nye udesportsaktiviteter.

Arbejdet omfatter nye bassiner for biologisk rensning af eksisterende svømmeanlæg samt et nyt trædæk på terræn med bygninger indeholdene nedenstående funktioner.

Arbejdet udbydes i fag- og storentreprise. Projektbeskrivelsen er opdelt i entrepriser/fag. Entreprenørerne vælger hvilke entrepriser, der skal indgå i dennes ydelser.

Tilbudslisterne vil være opdelt iht. beskrivelsens entrepriseopdeling. Ved evt. tilbud i storentrepriser udsendes reviderede tilbudslister fra arkitekten.

 

Faciliteterne består af:

  • Ny terrænbelægning
  • Kajak depot
  • Depot for mountainbikes, depot for udeliv, toilet og ude køkken
  • Overdækket åbent læhus
  • Sauna
  • Vildmarksbad (senere etablering)
  • Bruserrum 2x2 stk
  • 3 stk. informationstavler

 

Arealtilvækst er iht. bygningsreglementet opgjort således:

 

 

1. Gartnerentreprisen

Etablering af belægninger med betonfliser og asfaltterræn inkl. bundopbygning og kantninger, regulering, græssåning og beplantning af få solitære træer.

2. Vandbehandlingsentreprisen

Levering og etablering af to betonbassiner tætnet med en plastdug, etablering af diverse pumpe- og røranlæg med tilhørende styring og botanisk opbygget recipient.

3. Betonentreprisen

Levering og montage af stedsstøbte konstruktioner, fundamenter, terrændæk, præfabrikerede betonelementer til bygninger i terræn (sauna, baderum, bruserrum, garage og depoter. Betonrenovering af eksisterende konstruktioner. Kloakarbejde. Betonrenovering af eksisterende betonkonstruktioner.

4. Murerentreprisen 

Levering og montage af letbetonvægge, slidlag, epoxybehandling. Montage af foam glasisolering, pudsearbejde til bygninger i terræn. Ombygning af baderum, fliser, klinker i eksistrende bygninger mv.

5. Tømrer- og snedkerentreprisen

Levering og montage af brodækning (terrassebrædder) på strøopbygning. Tag- og facadeopbygning af bygninger, terræn, facadepartier, ombygning af baderum i eksisterende bygning.

6. Malerentreprisen

Etablering overflade. Behandlinger af udvendige og indvendige overflader af bygninger i terræn og ombygning af eksisterende baderum.

7. VVS-entreprisen

Levering og montage af sanitet til koldt og varmt vand.

8. El-entreprisen

Levering og montage af belysning til bygninger i terræn og ombygning i kælderen.