Job: Vil du være underviser på sommerkurset "Når jeg bliver til VIH?"

Når jeg bliver til VIH 2020 - Vejle Idrætshøjskole

I sommeren 2021 udbyder Vejle Idrætshøjskole i samarbejde med Elevforeningen på VIH et sommerkursus med navnet ’Når jeg bliver til VIH’. Det kører fra 31. juli til 6. August  2021.

Ideen er at skabe et kursus, hvor deltagerne på én uge vil opleve (eller genopleve) stemningen og aktiviteterne fra VIH’s lange kurser i koncentreret sommerversion. Inden kurset skal deltagerne vælge sig ind på undervisningsforløb fordelt på moduler, som de følger hele ugen.

Højskolen og Elevforeningen står for ledelsen af kurset, men som tidligere elev på højskolen har du en unik mulighed for at byde ind med inspirerende undervisning i løbet af ugen. Vi søger nemlig undervisere, som kan varetage undervisningen på hvert af kursets moduler.

Som underviser har du stor indflydelse på dit modul – dog under visse rammer:

  • Modulet er et undervisningsforløb på 4 x 3½ timer. Derudover er der to gange inspirationsfag. I alt er det altså 15 timers undervisning i modulet i løbet af ugen. Desuden skal du påregne planlægningsmøder med kursusledelsen i løbet af foråret 2020.
  • Undervisningen skal tage udgangspunkt i Vejle Idrætshøjskoles rammer, faciliteter og udstyr.
  • Indholdet i modulet kan i princippet være hvad som helst. Et væsentligt kriterium er naturligvis, at du forventer, at nogen vil vælge at få undervisning i netop dit emne. Eksempler kan være idræt, outdoor, friluftsliv, musik, skuespil eller andet, du brænder for. 
  • Undervisningen i modulet skal perspektiveres i forhold til hovedsigtet i højskoleloven, som handler om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Undervisningen skal således skabe refleksion, perspektiv eller diskussion, der rækker ud over idrætten.
  • Du er også med til at markedsføre din linje i samarbejde med kursusleder Thomas Gejl. 

Ud over modulet forventes du i løbet af ugen at byde ind med 3 timers fælles undervisning, fx morgensamling, debat, fællesidræt eller valgfag. Dette aftales med kursusledelsen, hvis dit modul bliver valgt som del af indholdet.

Din ansøgning

Du skal skrive en ansøgning, der 

  • indeholder din motivation for at undervise på kurset
  • begrunder, hvorfor netop dit modul skal blive en del af kurset
  • beskriver indhold og rammer for dit modulforløb 
  • beskriver dine tanker om rekruttering af deltagere på dit modul
  • Tanker for markedsføring af netop din linje. 

Desuden medsender du et CV.

Vilkår

Som modulunderviser kommer du gratis med på kurset, og du får et honorar på 3000 kroner. Du kan overnatte og spise på skolen i løbet af kurset.

Ansøgningsfrist er 1. november 2020. Ansøgning eller spørgsmål sendes til thomas@vih.dk

 Glimt fra sidste års kursus