Vandets Vejle

Levevej, arkitektur - ven eller fjende

En spændende fortælling om vandet i Vejle.

Vandet har på mange måder formet, og bliver ved med at forme Vejle - vi skal her knytte fortid, nutid og fremtid, natur, industri og arkitektur sammen i en fortælling om Vejles opståen ved åens udmunding - om industri, der drives af vandkraft, men også et søfartens Vejle.

Samtidig er vandet tema for byens mest iøjenfaldende arkitektur, Bølgen og Fjordenhus - og vandets stigen som konsekvens af klimaforandringer og byens planlægning i forhold til resiliens og udsathed.

På vores tur vandrer vi rundt i byen med besøg ved sluserne, åen, de lavtliggende områder, Spinderihallerne og havnefronten. Her fortælles den store og mangeartede fortælling om Vandets Vejle.

Vi slutter byvandringen af ved Økolariet, som har en fin illustration af forskellige scenarier for oversvømmelser af Vejle. Der er mulighed for gratis adgang i Økolariets åbningstid efter vores byvandring.