Vejle Idrætsskolers

Fond

Tak fordi du kigger forbi. Vi er inde i en rigtig spændende udvikling på Vejle Idrætshøjskole og Idrætsefterskole, hvor vi er ved at forbedre både skolens produkt og faciliteterne. Vi håber, at du vil hjælpe med at støtte fonden.

Fond

Fondens formål er at støtte udviklingen af Vejle Idrætshøjskoles og Idrætsefterskoles faciliteter. Støt Vejle Idrætsskolers Fond og vær med til at sikre skolernes fremtid og skabe flere stjernestunder for elever, kursister og personale.

Fonden startede i 2013 – og vi er glade for hvert år at have mere end 100 bidragsydere til fonden.

Tjek de projekter vi har støttet nederst på siden.

Oversigtsbillede luftfotoOversigtsbillede

Om fonden

Formålet med fonden er

  • at bidrage til udviklingen af faciliteterne på skolerne til gavn for elever, ansatte og lokalbefolkningen. Specifikt skal fonden støtte skolens projekter.
  • at give mulighed for tidligere elever, kursister lokalbefolkningen og andre der er interesserede i skolen til at støtte skolens fortsatte udvikling gennem skattemæssigt fradragsberettigede bidrag.

For at få lov til at have en fond, skal der være 100 bidragsydere om året, der er medlem af fonden med deres CPR-nummer.

Du får:

  • Få fast årligt skattefradrag for dit bidrag
  • Vær en del af holdet på 100 som er nødvendige for fondens opretholdelse
  • Vær med til at udvikle skolen og skabe endnu flere stjernestunder
  • Bliv inviteret til relevante arrangementer på skolen

Bidraget kan blive skattemæssigt fradragsberettiget. Det kræver, at du indtaster dit CPR-nummer, så får du et medlemsskab af fonden og bliver det fradragsberettiget.

Medlemsskabet gælder for et kalenderår uanset hvornår på året pengene er indbetalt.

Vil du give en gave til fonden?

Vi håber, at du vil være med til at hjælpe Vejle Idrætshøjskole og Idrætsefterskole med den fremtidige udvikling.

Gaver

På selvangivelsen kan du fratrække dit samlede gavebeløb op til 14.500 kroner.

Ægtefæller kan få hver sit fradrag, og derfor tilsammen give op til 29.000 kroner i fradrag.

Det skal derfor fremgå af indbetalingen, hvem af ægtefællerne der giver gaven til fonden.

Testamente

Testamentariske gaver er boafgiftsfri. Det betyder, at hele beløbet kommer skolen til gode.

Tak for din interesse i at støtte skolen

Bidrag til fonden er skatte- og afgiftsfri, hvis du opgiver dit CPR-nummer i forbindelse med donationen.

Fonden vælger hvert år, hvad vi gerne vil støtte af skolens projekter. Det er efterhånden blevet til mange projekter, og vi er rigtig glade for al den opbakning og velvilje vi møder fra jer, der gerne vil støtte fonden.

2024-2025

Skovsatelitten

I 2024-2025 vil fonden give et bidrag til vores nye projekt, som som skal bygges i Sibirien. I stedet for de nuværende friluftsfaciliteter arbejder vi i øjeblikket på et virkelig spændende projekt.

Første etape er at få etableret det, vi kalder Madroen. I Madroen skal der være faciliteter til at fordybe sig i madlavning i naturen og de muligheder udendørs tilberedning af mad giver. Fonden støtter disse faciliteter.

Skovsatellit

2022-2023

Barpark & Spinningcykel

I 2022-2023 støttede fonden den nye barpark og støttede indkøbet af nye spinningcykler til spinninglokalet.

Det lykkedes at indsamle i alt 41.900 kroner. Det betalte en spinningcykel og gav et solidt tilskud til barparken.

Barpark

2019-2021

Sæder til Globen

I 2019-2021 støttede fonden indkøb af stole til Globen. Hver stol koster 3.982 kroner. Det lykkedes i alt fonden at indsamle 87.571 kroner. Det svarer i alt til 22 stole.

Her kan vi særligt fremhæve årgang 79/80, som samlede så mange penge ind, at de nu har fået et messingskilt på de tre stole lige over indgangen i Globen.

Globen

2015-2018

Vippe til svømmesø

I 2015-2018 samlede fonden penge ind til at kunne erstatte de daværende lyseblå vippebrædder til 1- og 3-meter-vipperne og mekanismen til at ændre hårdheden af vippen, som var fra etableringen af friluftsbadet i 1958.

Fonden fik en ubeskrivelig fornem opbakning og enorm støtte fra baglandet, så det lykkedes os at støtte projeketet med 140.018 kroner, hvilket betalte 1-meter vippen. Billederne taler vist sit tydelige sprog med hvor stor forskel det har gjort.

2014

Discgolfbane

I 2014 lavede vi en discgolfbane. I samarbejde med eleverne har vi på en arbejdsdag netop opført en discgolfbane rundt på skolens område. Banen har 9 huller – og den kan prøves gratis. Tjek det ud på vih.dk/discgolf.

Discgolfbanen er bl.a. gjort muligt at de bidrag skolen fik til fonden bl.a. gensynsweekenden i 2013. Fonden bidrog med at købe alle kurvene og fliserne til teestederne. I alt 20.670 kroner.

DiscgolfDiscgolf