Personlig vejledning

I valg af studie og erhvervsretning

Som elev på Vejle Idrætshøjskole kommer du på et team med 8 – 12 elever. Til hvert team er der tilknyttet en kontaktlærer, som organiserer mindst tre samtaler med dig. Samtalerne afholdes ved begyndelsen, midtvejs og ved afslutningen af dit ophold.

Samtaler & Vejledning

Formålet med samtalerne er:

  • at afklare dine forventninger til opholdet
  • at få indblik i din trivsel undervejs i opholdet
  • at du arbejder med en personlig målsætning for dit ophold
  • at give dig muligheden for at arbejde med studie- og erhvervsvejledning.

Samtalerne kunne være organiseret på denne måde.

Den første samtale kunne omhandle din uddannelsesmæssige baggrund, dine forventninger til opholdet og dine fremtidsplaner. Vi taler om en personlig målsætning, så du konkret kan sætte ord på hvad du vil have ud af dit lange kursus.

midtvejssamtalen snakker vi om, hvordan livet på VIH er og om eventuelle ting som du stadig gerne vil opnå under dit ophold. Vi følger op på den målsætning vi snakkede om i første samtale.

Den afsluttende samtale snakker vi om dit ophold, dine fremtidsplaner og målsætninger, og samtalen rækker også ud i fremtiden, og hvordan højskolen kan bæres videre efter opholdet.

Hvad er vigtigt for dig

Samtalerne er obligatoriske for alle. De foregår i en anderledes og mere uformelt stil, end du sikkert er vant til fra tidligere. Derfor er det vigtigt, at du er en interesseret og aktiv medspiller i samtalerne, så der bliver sat fokus på de ting, der er vigtig for dig, hvor du er.

Samtalerne kan både foregå i fællesskab i mindre grupper eller være individuelle. Det er højskolelærerne der tilrettelægger den eksistentielle vejledning for eleverne.

MENTORORDNING OG UNGE UDEN UNGDOMSUDDANNELSE

Vejle Idrætshøjskole yder en særlig indsats for elever mellem 17½-25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Kontakt skolen for at høre mere om, hvordan vi specifikt kan hjælpe dig.