Pris: Hvad koster det?

Pris: Hvad koster det?

Du kan se priserne under de enkelte lange kurser.

Elevbetaling

Du betaler et tilmeldingsgebyr for at tilmelde dig. Dette beløb dækker administration. Din ugebetaling for opholdet omfatter kost, logi og undervisning. Der opkræves et yderligere beløb til udlandsrejse og materialer. Du kan se de præcise beløb under de kurser, du er interesseret i.

Ugeprisen betaler du hver uge. De øvrige beløb er engangsbeløb.

Støttemuligheder

Individuel elevstøtte

Vejle Idrætshøjskole tilbyder enkelte støttemuligheder. Se mere om kriterierne for at modtage støtte.

Statsstøtte

Hvis du er indvandrer eller maksimalt har 10. klasse som uddannelse, kan du læse om flere støttemuligheder her.

Kommunestøtte

Nogle kommuner støtter et højskoleophold, men reglerne er ikke ens i alle kommuner. Du kan tjekke om din kommune giver støtte ved at ringe til din kommune. 

Støttemuligheder for nordiske elever 

Det er muligt som nordisk elev på højskolen at søge om støtte til dit højskoleophold - læs mere om støttemuligheder for nordiske elever

De overordnede rabatmuligheder man kan ansøge om: 

  1. Pitstop-elever. Hvis du vil på højskole i en pause i dine studier, men din egen økonomi ikke tillader at betale fuld pris. Sammen med ansøgningen om støtte, bedes du sende dokumentation for, at din bruttoindkomst er faldet væsentligt (dvs. kopi af lønsedler, kopi af modtagne dagpengeydelser fra A-kasse. Ved dobbelt husførelse bedes du sende kopi af huslejekvittering). Du kan evt. blive bedt om anden dokumentation.
  2. Forlængerelever. Elever, der ønsker et 43 ugers kursus (efterårsskolen + forårsskolen i forlængelse af hinanden), men ikke ser sig i stand til at finansiere hele opholdet, kan søge om tilskud til nedsættelse af elevbetalingen på anden del af kurset, når særlige forhold taler herfor. Støtten er på maksimalt 400 kr af ugebetalingen i den forlængede periode.
  3. En uforudset økonomisk situation, som betyder, at et planlagt højskoleophold må opgives, eller at et igangværende ophold må afbrydes. Årsagerne kan være sygdom, arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, dobbelt husleje eller andre uforudsete situationer. For at komme i betragtning til støtte er det nødvendigt, at du redegør for situationen og dine økonomiske forhold. I det omfang opholdsbetalingen er betinget af forældrestøtte, og deres forhold ændres væsentligt, kan dette også indgå i begrundelsen. Sammen med ansøgningen om støtte, bedes du sende dokumentation for, at din bruttoindkomst er faldet væsentligt (dvs. kopi af lønsedler, kopi af modtagne dagpengeydelser fra A-kasse. Ved dobbelt husførelse bedes du sende kopi af huslejekvittering). Du kan evt. blive bedt om anden dokumentation.
  4. Nordiske elever. Elever fra de nordiske lande kan få støtte til nedsættelse af skolepenge og støtte til rejseudgifter.
  5. Internationale elever. Elever uden for Norden kan få støtte til nedsættelse af skolepenge og støtte til rejseudgifter.

Hvordan ansøger man? 

Du skriver til ps@vih.dk. Hurtigere er det at ringe på Peter Sebastians tlf. nr. +45 2929 6387

Vi tager stilling til din ansøgning inden 14 arbejdsdage.

Andre støttemuligheder

Læs mere om dine muligheder for støtte på www.hojskolerne.dk.

Spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål om økonomien i et langt højskoleophold, er du velkommen til at kontakte os