Klimabidrag for rejser på Vejle Idrætshøjskole

Klimabidrag for rejser på Vejle Idrætshøjskole

Vi kan godt lide at rejse på Vejle Idrætshøjskole. Men rejser udleder også meget CO2e.

Derfor har vi valgt at give et klimabidrag for at kompensere for vores overforbrug.

Det gør vi ved at støtte projekter, der mindsker udledningen andre steder. Det kan være meget forskelligartede projekter.

Hvordan udregner vi klimabidraget?

Den tyske organisation Atmosfair.de er meget anerkendt og behandler sagen på en troværdig måde. Derfor har vi valgt at bruge deres beregningsmodel, som vi også har sammenlignet med andre tilsvarende tal.

Det betyder, at vi for hver rejse har udregnet hvad vores CO2e-aftryk er i kg/person. Vi opkræver således det beløb, Atmosfair.de estimerer at klimabidraget vil koste for at kompensere for den mængde CO2e.

Hvordan bruges pengene?

Klimabidrag er en jungle at finde rundt i. Det har været en stor forretning at lave klimaprojekter, men mange projekter har ikke virket efter hensigten, fordi implementeringen ikke altid har været optimal.

Vi har derfor valgt at lave vores egne projekter, som vi kan holde øje med og sikre at pengene bliver brugt på reel udvikling, som også flytter noget for klimaet og miljøet.

Vi har meget nær kontakt med Eventure Learning Community i Zambia, som er et dansk projekt med store muligheder for at arbejde med reduktion af udledning af CO2e.

Vi er helt med på, at det optimale er, at vi ikke selv udleder CO2e, men når vi nu gør det, så er det et lille plaster på såret, at vi kan bidrage både til mindsket udledning andre steder i verden, men i lige så høj grad lokal udvikling et sted, som virkelig har behov for det.

De indbetalte klimabidrag til højskolen støtter i øjeblikket disse to projekter:

Sustainable Cooking på Rocket Stoves

Sustainable cooking på Rocket Stoves

I Zambia bruges der træ og kul til at lave mad.

Det har to store problemer.

Først er der et sundhedsmæssigt problem, fordi det skaber en masse røg i køkkenet, og især kvinderne i Zambia ender ofte med at have luftvejsproblemer efter at have lavet mad under disse forhold i mange år.

For det andet så udleder det utrolig meget CO2e, når den primære måde at lave mad på er med fossile brændstoffer.

Ved at omstille madlavningen til en mere bæredygtig måde at lave mad på ved at gøre komfuret mere effektivt, så det i stedet kan bruge kviste og vi kan reducere kulforbruget.

I dette projekt får vi følgende fordele:

1. Vi kan undgå at der skal fældes helt så meget træ, og derfor kan vi bevare mere skov, som trækker CO2e ud af atmosfæren. Skovfældning er et stort problem i Zambia i øjeblikket.

2. Vi kan undgå at afbrænde så meget træ, som sender CO2e ud i atmosfæren.

3. Vi undgår at skulle bruge lige så lang tid på at hente træ i bjergene og bushen. Det bruger zambierne utrolig meget tid på i øjeblikket.

4. Der kommer lokal udvikling i området og øget viden om, hvordan man kan passe på sig selv og på miljøet gennem mere effektiv madlavning.

Når man lægger udledningen af CO2e fra kul og træ sammen med, hvor meget mindre CO2e de fældede træer ville kunne hive ud af atmosfæren årligt, så kan 1 års sustainable cooking i forhold til traditionel madlavning på Eventure Learning Community, som er en lille højskole i Zambia ved Tanganika-søen, give et klimabidrag der svarer til en flyrejse til La Santa for omkring ~12 personer.

Mango Brick House - Stenpresse i stedet for at brænde mursten

Mango Brick House med stenpresse

Platform.as har udviklet en stenpresse, der kan presse den røde Zambianske lerjord til byggesten, så de ligner legoklodser. Det gør det muligt at bygge huse uden at skulle brænde mursten. Stenpressen kan bruges lokalt, så mursten ikke skal transporteres. Samtidig kan husene bygges meget hurtigere end traditionelle huse, når først fundamentet er rejst.

Da ingen mursten skal brændes, så kan huset bygges uden at udlede 1200-1400 kg/CO2e, som brænding af traditionelle mursten gør alt efter husets størrelse.

Når vi bygger et hus på denne måde i stedet for på den traditionelle måde, så kan vi med et hus kompensere for 1 flyrejse for 1 person pr. hus.

Klimabidrag eller klimakompensation

Klimabidrag eller klimakompensation

Det bedste vil altid være at undgå eller reducere udledning af CO2e og andre gasarter. Flere af vores rejser kræver, at vi transporterer os langt med enten fly, bus eller tog.

Det er umuligt helt at kompensere for det samlede CO2e-forbrug brugt på fx flyrejser, da projekter altid vil have en forsinkelse i tid.

Derfor har vi valgt at kalde det for et klimabidrag i stedet for en klimakompensation.

Giv et bidrag

Du kan også give et bidrag, hvis du gerne vil støtte Vejle Idrætshøjskoles klimabidrag. Du indbetaler beløbet på Mobile Pay 393003 - husk at skrive "Klima" - og så går dit beløb ubeskåret til de aktuelle klimabidrag på højskolen.

Du kan også gøre det hele online, hvis du foretrækker det.