Højskole for livet - idræt, sport og motion i centrum

Idræt, sport og motion som ramme

På Vejle Idrætshøjskole er idræt, sport og motion vores ramme. En sund krop - fysisk og psykisk - er et fundamentet for et godt og langt liv. Det er igennem sport og motion, du bliver udfordret, stimuleret og presset.

Når du dyrker sport og motion på en højskole, rykkes du ud af de trygge rammer. Det er gennem udfordringer og i pressede situationer, at du for alvor udvikler dig personligt.

Sport og motion giver sociale kompetencer

Et godt liv handler om at kunne engagere og involvere sig i andre mennesker - i arbejdsrelationer såvel som private. Derfor har vi på højskolen fokus på at udvikle dine sociale kompetencer gennem idræt, sport og motion.

Formål og værdigrundlag

§ 1

Vejle Idrætshøjskole, der er oprettet i 1942 under navnet Den Jyske Idrætsskole, er en uafhængig og selvejende institution med hjemsted i Vejle Kommune.

Formål

Vejle Idrætshøjskoles formål er inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler at drive en højskole med særligt henblik på at virke inden for idrætten.

Værdigrundlag

Vejle Idrætshøjskoles skolevirksomhed bygger på troen på det værdige menneske af krop og ånd, som det udtrykkes i et personligt liv, og som kan realiseres ved at hjælpe eleverne med at udvikle deres formelle og reelle kompetencer gennem livsoplysning og demokratisk dannelse. Derfor vægter Vejle Idrætshøjskole den humanistiske dannelse højt for herigennem at udvikle elevernes forståelse og respekt for menneskers kvaliteter på trods af forskelligheder.

Vejle Idrætshøjskoles idrætssyn bygger på ideen om, at idrætten har sin egen værdi og derigennem kan bidrage til den humanistiske dannelse.

Lovpligtige filer
Vedtægter4.16 MB