Kompetencefag

Instruktør og Teambuilder

Instruktør og Teambuilder

Vil du lære at planlægge og afvikle projekter? Vil du afprøve dig selv i rollen som projektleder? I samarbejde med andre? På instruktør- og teambuilderlinjen får du masser af værdifulde redskaber med i rygsækken og du vil opleve, at det er dig og dine venner, der får tingene til at ske.

Vi arbejder med forskellige teambuildingsøvelser; hvad kan de bruges til? Hvordan skal man præsentere dem og hvordan følger man op på dem?

Hvis du vælger Instruktør & Teambuilder, så skal du vælge det i begge perioder af semesteret.

Du får 6 lektioners undervisning om ugen i ‘instruktør og teambuilder’. I nogle af timerne fylder vi din rygsæk om med viden om projektledelse – herunder coaching, kommunikation og samarbejde, ideudvikling og målsætning, pædagogik og didaktik samt evaluering og foreningslære.

I andre timer får du også mulighed for at forberede projekterne sammen med de andre instruktør- og teambuilderelever. Og det er især, når du afprøver dig selv og sætter din viden i spil på projekterne, at du udvikler dine sociale og personlige kompetencer som projektleder. Samtidig med at du får organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring.

Ofte sker de store aha-oplevelser på bagkant, når vi sammen efterfølgende evaluerer vores projekter. Måske skulle vi have kommunikeret anderledes? Hvorfor gik noget bedre end andet? Hvilken rolle indtager jeg i projektsamarbejdet og hvad er mine styrker, som jeg kan øve mig videre på?

I skolens øvrige fag indgår du på lige fod med skolens andre elever, men vi oplever gerne, at instruktør- og teambuildereleverne tager rollen som igangsættere af aktiviteter for skolens øvrige elever.

Undervejs i undervisningen opnår du proaktivistuddannelsen, som er certificeret af DIF og VIH

Vi udvikler og afvikler projekter både internt og eksternt. Kun fantasien sætter grænser. Af eksempler på tidligere arrangementer kan nævnes:

  • teambuildingforløb
  • aftenarrangementer
  • oplevelsesdag for børn og unge
  • idrætsdag for udviklingshæmmed
  • idræt for mennesker med anden etnisk baggrund
  • idrætsdag for gymnasieklasser
  • Knæk Cancer uge

Om du er udadvendt eller introvert, om du er fremme i skoen eller lige skal se tingene af og om du er vant til at stå frem eller hellere vil undgå rampelyset, så kan der være plads til dig på det næste hold af instruktør og teambuildere.

Din personlighedstype er ikke afgørende. Der er plads til forskellighed, men din lyst og vilje til at arbejde med egne personlige mål og samarbejde med andre for et fælles projekt er afgørende for, om din deltagelse på holdet bærer frugt.

På instruktør- og teambuilderlinjen får du ikke alene redskaber og erfaringer med at gå fra ide til handling, men du kan også opleve, at arbejdet på projekterne i højere grad kan motivere dig og gøre dig i stand til at forfølge og realisere dine egne mål og projekter.