Game changer

Søger du udfordringer? Og elsker at vove dig ud på kanten af dine mentale grænser?

Game changer er IKKE et traditionelt idrætsfag. Som navnet signalerer er det et multifag, hvor vi kan beskæftige os med forskellige aktiviteter fra gang til gang. Primært gennem leg og tematiserede aktiviteter, der henter inspiration fra temaer såsom navy seal, battle, escape room, tons & tummel, hang time, fight club, klatring, playtime, night theme m.m.

Vi har fokus på det fysiske, men i høj grad også på mentale udfordringer, og så vidt muligt forsøger vi at fusionere de psykiske og fysiske elementer. I Game changer kigger vi bl.a. på traditionelle aktiviteter og skruer så på forskellige elementer i aktiviteten. Fx kan en klassisk gemmeleg fusioneres med elementer af stratego, således man ikke blot skal gemme sig, men prøve finde den korrekte person for ikke at ryge ud af legen.

Faget har bl.a. også fokus på det mentale. Vi bestræber os på at skubbe lidt til de (måske lidt låste) forestillinger om, hvad en bestemt aktivitet kan og skal kunne. Eleverne bliver og udfordret på det at møde en situation, som de på forhånd ikke er forberedt til. Så fra time til time skal eleverne lære at hvile i ikke nødvendigvis at vide hvad de skal igennem i den kommende undervisningslektion.

Vi sætter fokus på det at kunne bakke hinanden op i aktiviteter, som kan virke udfordrende og lidt grænseoverskridende. Eleverne vil opleve at stå i situationer, hvor formålet nødvendigvis ikke er at skubbe til sine grænser, men egentlig også lære at sige fra og mærke efter, således man har sig selv med hele vejen. Derfor handler det ikke kun om at rykke grænser, men ligeså meget om at finde grænser og stå ved dem.

Game changer er et forholdsvist nyt fag, og vi bestræber os på løbende at udvikle faget sammen med dig og de andre elever på kurset.

Klærke om Game Changer

Jeg giver gerne eleverne et empatisk skub for at skabe nogle situationer, hvor vi udvikler os sammen. Nogle gange skal man kastes lidt ud på dybt vand for så at redde sig i land og opleve at "ja, det klarede jeg jo."

Det er det hele værd at opleve elevernes stolthed og glæde, når de har udfordret sig selv og måske udvidet nogle grænser. Så bliver verden bare større!