Kompetencefag

Sportspsykologi & Teamplayer

Sportspsykologi & Teamplayer

Kan du, hvad du vil? Udnytter vi vores fulde potentiale? Spørgsmålene er omdrejningspunktet for sportspsykologi. Indenfor flere sportsgrene antager man, at op imod 90 % af præstationen afhænger af den mentale del. Gennem teori undersøger vi, hvordan vi egentligt handler, når det går godt og skidt. Både med fokus både på den individuelle mentalitet og i skabelsen af et velfungerende hold.

Personligt arbejder du med at spore dig ind på hensigtsmæssige tanker og følelser samt med at forstå og sætte dine personlige styrker i spil på et team. Evner, som kan være afgørende, så du ikke er i vejen for din egen eller holdets succes.

Relaterede fag