Pædagogik

Pædagogik

Er du interesseret i pædagogik?

Interesserer du dig for menneskelig udvikling? Og for at arbejde med pædagogiske aktiviteter?

Udvikling, indsigt og inspiration
Pædagogikpakke

Kombinér det pædagogiske med idræt

Teoretisk og praktisk tilgang

Med dine valg af fag, kan du skabe et forløb på højskole, hvor du får indsigt og viden inden for det pædagogiske felt, samtidig med at du udvikler dine personlige, pædagogiske kompetencer. Du sammensætter selv fagene, hvoraf nogle har en mere teoretisk tilgang, mens du i andre vil opleve en mere praktisk tilgang.

Du vil få inspiration til pædagogiske aktiviteter inden for idræt, outdoor, teambuilding og musik, og du vil også få chancen for at få erfaring med at undervise eller afvikle sådanne aktiviteter. Desuden vil du få mulighed for at erhverve instruktørbeviser, så du fx har bevis på, at du kan lave forskellige outdoor- og idrætsaktiviteter eller stå for planlægning af idrætsprojekter mm.

Afklaring og forberedelse til pædagogisk arbejde?

Forløbet giver dig mulighed for at afklare din motivation og forberede dig til et relevant studie eller arbejde inden for det pædagogiske felt. 

Tjek også vores fællesrejser og valgfrie rejser

Fællesfag for alle

Er du klar til at tilmelde dig?

Vil du have en rundvisning?