Personlig vejledning i valg af studie og erhvervsretning

Personlig vejledning i valg af studie og erhvervsretning

Som elev på Vejle Idrætshøjskole kommer du på et team med 8 - 12 elever. Til hvert team er der tilknyttet en kontaktlærer, som organiserer mindst tre samtaler med dig. Samtalerne afholdes ved begyndelsen, midtvejs og ved afslutningen af dit ophold.

Formålet med samtalerne er:

  • at afklare dine forventninger til opholdet
  • at få indblik i din trivsel undervejs i opholdet
  • at du arbejder med en personlig målsætning for dit ophold
  • at give dig muligheden for at arbejde med studie- og erhvervsvejledning.

Samtalerne kunne være organiseret på denne måde.

Den første samtale kunne omhandle din uddannelsesmæssige baggrund, dine forventninger til opholdet og dine fremtidsplaner. Under samtalen vil vi gerne have dig til at fastlægge en personlig målsætning.

I midtvejssamtalen følger vi op på de planer, der blev lagt i den første samtale.

Den afsluttende samtale snakker vi om dit ophold, dine fremtidsplaner og målsætninger, og samtalen rækker også ud i fremtiden, og hvordan højskolen kan bæres videre efter opholdet.

Samtalerne er obligatoriske for alle. De foregår i en anderledes og mere uformelt stil, end du sikkert er vant til fra tidligere. Derfor er det vigtigt, at du er en interesseret og aktiv medspiller i samtalerne, så der bliver sat fokus på de ting, der er vigtig for dig, hvor du er.

Samtalerne kan både foregå i fællesskab i mindre grupper eller være individuelle. Det er højskolelærerne der tilrettelægger den eksistentielle vejledning for eleverne.

Mentorordning og unge uden ungdomsuddannelse

Med udgangspunkt i teams har vi også et tilbud til dig, der ingen ungdomsuddannelse har.