Fag

Vælg helt frit mellem alle fagene

For os er idræt en måde at være sammen på og et middel til at opleve egne og andres muligheder. Idræt er personlighedsudviklende, men personlig udvikling er andet og mere end idræt, derfor lægger vi vægt på musiske, kreative og debatfag.

Idræt blok 1
Idræt blok 2
Kompetencelinje
Rejser
Obligatoriske højskolefag