Fag

Fag

Vælg helt frit mellem alle fagene

For os er idræt en måde at være sammen på og et middel til at opleve egne og andres muligheder. Idræt er personlighedsudviklende, men personlig udvikling er andet og mere end idræt, derfor lægger vi vægt på musiske, kreative og debatfag.

Idrætsfag
Kompetencelinje
Rejser
Højskolefag

Er du klar til at tilmelde dig?

Se skolen og mærk stemningen

Vil du have en rundvisning?