Individuel elevstøtte

Individuel elevstøtte

Vejle Idrætshøjskole råder over et beløb, som kan uddeles til elever, der søger om elevstøtte. Den individuelle elevstøtte kan maksimalt blive 400 kr. pr. uge. Støtten uddeles på baggrund af nedenstående kriterier.

Hvem kan søge støtte?

Hvem kan søge om støtte?

 1. Pitstop-elever, der holder pause i deres studier og er udfordret økonomisk (max 300 kr/uge)
 2. Elever, der vælger at forlænge deres højskoleophold efter endt kursus (max 400 kr/uge)
 3. Elever, hvis økonomiske forhold forhindrer et højskoleophold (max 400 kr/uge)
 4. Elever fra de andre nordiske lande (max 300 kr/uge)
 5. Elever uden for Norden - rejseudgifter og nedsættelse af skolepenge. (max 300 kr/uge)

Hvordan ansøger jeg?

Vi skal først have din tilmelding, inden vi tager stilling til din ansøgning og den skal være indsendt inden kursusstart. Du skriver til ps@vih.dk. Vi tager stilling til din ansøgning inden 14 arbejdsdage.

Uddybende oplysninger om støtte

Puljen skal hjælpe til:

 • at økonomiske problemer ikke forhindrer interesserede i at gennemføre et højskoleophold
 • sikre at skolens elevsammensætning bliver så bred som mulig

På Vejle Idrætshøjskole lægger vi følgende kriterier til grund for tildeling:

 1. Pitstop-elever. Hvis du vil på højskole i en pause i dine studier, men din egen økonomi ikke tillader at betale fuld pris. Sammen med ansøgningen om støtte, bedes du sende dokumentation for, at din bruttoindkomst er faldet væsentligt (dvs. kopi af lønsedler, kopi af modtagne dagpengeydelser fra A-kasse. Ved dobbelt husførelse bedes du sende kopi af huslejekvittering). Du kan evt. blive bedt om anden dokumentation.
 2. Forlængerelever. Elever, der ønsker et 43 ugers kursus (efterårsskolen + forårsskolen i forlængelse af hinanden), men ikke ser sig i stand til at finansiere hele opholdet, kan søge om tilskud til nedsættelse af elevbetalingen på anden del af kurset, når særlige forhold taler herfor. Støtten er på maksimalt 400 kr af ugebetalingen i den forlængede periode.
 3. En uforudset økonomisk situation, som betyder, at et planlagt højskoleophold må opgives, eller at et igangværende ophold må afbrydes. Årsagerne kan være sygdom, arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, dobbelt husleje eller andre uforudsete situationer. For at komme i betragtning til støtte er det nødvendigt, at du redegør for situationen og dine økonomiske forhold. I det omfang opholdsbetalingen er betinget af forældrestøtte, og deres forhold ændres væsentligt, kan dette også indgå i begrundelsen. Sammen med ansøgningen om støtte, bedes du sende dokumentation for, at din bruttoindkomst er faldet væsentligt (dvs. kopi af lønsedler, kopi af modtagne dagpengeydelser fra A-kasse. Ved dobbelt husførelse bedes du sende kopi af huslejekvittering). Du kan evt. blive bedt om anden dokumentation.
 4. Nordiske elever. Elever fra de nordiske lande kan få støtte til nedsættelse af skolepenge og støtte til rejseudgifter.
 5. Internationale elever. Elever uden for Norden kan få støtte til nedsættelse af skolepenge og støtte til rejseudgifter.

Alle ansøgninger bliver behandlet individuelt af skolens forstander. Uanset ovenstående kriterier er det udelukkende skolens vurdering, om der ydes individuel elevstøtte. Ansøgninger vurderes først, når du er tilmeldt. Der gøres opmærksom på, at den individuelle elevstøtte er B-skattepligtig.