Kompetencefag

Event maker

Event maker

Vil du lære at planlægge og afvikle projekter? Vil du afprøve dig selv i rollen som projektleder? I samarbejde med andre? Her får du masser af værdifulde redskaber med i rygsækken og du vil opleve, at det er dig og dine venner, der får tingene til at ske.

Vi fylder din rygsæk om med viden om projektledelse – herunder coaching, kommunikation og samarbejde, ideudvikling og målsætning, pædagogik og didaktik samt evaluering og foreningslære.

I andre timer får du mulighed for at forberede projekterne sammen. Og det er især, når du afprøver dig selv og sætter din viden i spil på projekterne, at du udvikler dine sociale og personlige kompetencer som projektleder. Samtidig med at du får organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring.

Ofte sker de store aha-oplevelser på bagkant, når vi sammen efterfølgende evaluerer vores projekter. Måske skulle vi have kommunikeret anderledes? Hvorfor gik noget bedre end andet? Hvilken rolle indtager jeg i projektsamarbejdet og hvad er mine styrker, som jeg kan øve mig videre på?

Politi

Om du er udadvendt eller introvert, om du er fremme i skoen eller lige skal se tingene af og om du er vant til at stå frem eller hellere vil undgå rampelyset, så kan der være plads til dig på det næste hold af instruktør og teambuildere.

Din personlighedstype er ikke afgørende. Der er plads til forskellighed, men din lyst og vilje til at arbejde med egne personlige mål og samarbejde med andre for et fælles projekt er afgørende for, om din deltagelse på holdet bærer frugt.

På Event Maker får du ikke alene redskaber og erfaringer med at gå fra ide til handling, men du kan også opleve, at arbejdet på projekterne i højere grad kan motivere dig og gøre dig i stand til at forfølge og realisere dine egne mål og projekter.

Relaterede fag

Find faget på disse kurser