Politik

Politik er et debatfag, hvor refleksioner og diskussioner omkring politik er i fokus. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagens politik, hvor udfordringerne med eksempelvis integration, SU til uddannelse eller konflikter ude i verden konstant udfordrer vores samfund og behøver debat.

Vores samfund er under konstant udvikling, som i et demokrati også kræver konstant debat og diskussion. Politik er et diskussionsfag, hvor vi prøver at involvere og opfordre eleverne til denne form for debat. I undervisningen bruges politikerne, befolkningen og medierne som aktører, når akuelle debatter, konflikter eller hverdagssituationer skal belyses og tages stilling til. Alle har ret til deres holding, men det forlanges, at alle diskussioner holdes i en god tone, hvor eleverne har respekt for hinanden.

Eksempler på emner, der kan tages op:

  • Terror - hvorfor er vi bange?
  • Hvorfor skal Politiet have flere penge og gymnasierne færre?
  • Udlændinge - er danskerne tolerante?
  • Danske værdier?
  • Regeringens/partiers holding
  • Hvorfor betale så meget i skat? 
  • Er SU'en høj nok til danske studerende?

Inspirationsfag vælges når du kommer på skolen. Alle inspirationsfag oprettes ikke hvert semester. Du får den endelige sammensætning af fag, når du kommer på skolen.

Martin om politik

Jeg nyder at beskæftige mig med politik. Jeg nyder først og fremmest at få skabt sammenhænge i det politiske liv og få det til at udmønte sig i frugtbare diskussioner.